• Po

  9:00 – 20:00
  fyzioterapia

 • Ut

  9:00 – 16:00
  psychologická ambulancia

 • St

  9:00 – 20:00
  fyzioterapia

 • Št

  9:00 – 20:00
  fyzioterapia

 • Pia

  12:00 – 20:00
  skupinová terapia

 • So

  9:00 – 12:00
  skupinová terapia

 • PRIMÁRNA A SEKUNDÁRNA PREVENCIA

  Kardiovaskulárnych ochorení

  offer-ico

  Metodológia tréningu

  pri kardiologických diagnózach

  offer-ico

  Preventívny kondičný program

  offer-ico

  Nácvik relaxačných techník

  offer-ico

  Protistresový program

  quote

  Pre dosiahnutie optimálneho výkonu Vášho pohybového systému musí byť pripravený aj Váš kardiorespiračný systém. Dobre zvládnuté relaxačné techniky vedú k zníženiu napätia a k harmonizácii organizmu. Cieľom protistresového programu je zvýšenie stresovej tolerancie. Pripravíme Váš pohybový systém na záťaž. Naučíme Vás správne relaxovať.

  pri týchto ochoreniach ponúkame

  Fyzioterapeutické služby

  offer-ico

  Civilizačné ochorenia

  kardiovaskulárne ochorenia a ochorenia pohybového aparátu

  offer-ico

  Poúrazové stavy

  offer-ico

  Neurologické ochorenia

  offer-ico

  Gynekologické ochorenia

  offer-ico

  Metabolické poruchy

  offer-ico

  Starostlivosť o športovcov

  pozrite sa na

  Vybavenie ordinácie

  vybava-ordinace vybava-ordinace vybava-ordinace vybava-ordinace vybava-ordinace vybava-ordinace

  Cenník poskytovaných služieb

  Vstupná, terapeutická konzultácia, kontrolné vyšetrenie

  30Eur

  Pohybová liečba (individuálna)

  50min / 30Eur

  Pohybová liečba (skupinová)

  50min / 1os. / 10€

  Kineziotaping

  10Eur

  Myofasciálne a mobilizačné techniky

  50min / 30Eur

  Myofasciálne a mobilizačné techniky

  30 min / 20€

  Reflexná a segmentová masáž

  50min / 30Eur

  Reflexná a segmentová masáž

  30 min / 20€

  Športová masáž - čiastočná

  30min / 30€

  Športová masáž - celého tela

  50min / 50Eur

  Manuálna lymfodrenáž - čiastočná

  30min / 30€

  Manuálna lymfodrenáž - celého tela

  30min / 30€

  Elektroliečba BTL-6000 TR-Therapy

  50min / 50€

  Program: KARDIOFIT

  50min / 40€

  Program: zdravý športovec

  50min / 40€

  Program: zdravý chrbát

  50min / 30€

  Detská fyzioterapia

  50min / 30€

  Špeciálne metodiky

  50min / 30€

  *) Storno poplatok 10 eur (za zrušenie termínu menej ako 24hod. vopred)

  Poskytované psychologické služby sú zamerané na:

  Úzkostné poruchy (panická porucha, tréma....), Adaptačné poruchy (závažné životné zmeny a udalosti, ochorenia), Postresové stavy (efektívne vyrovnávanie sa so stresom), Poruchy spánku, Psychosomatické poruchy súvisiace so stresom, Syndróm vyhorenia, Manažérsky syndróm a Reaktívne depresívne stavy.

  ciele

  Psychologickej intervencie a psychoterapie

  Náš postup

  Odstránenie symptómov

  Porozumenie problému

  Prevencia

  Vaše zlepšenie

  Zlepšenie adaptáciecheck

  Zlepšenie osobnej a pracovnej výkonnosticheck

  Harmonizácia a vyváženosť osobnosticheck

  nami poskytované

  Psychologické služby

  check
  Psychodiagnostické vyšetrenia

  orientačné, preventívne, cielené na problém

  check
  Klinicko – psychologické

  poradenstvo

  check
  Psychoterapia

  individuálna, skupinová

  check
  Psychologická pomoc

  v krízových situáciách

  check
  Psychologická prevencia a intervencia

  vyšetrenie a následné poradenstvo zamerané na civilizačné ochorenia s dôrazom na kardiovaskulárne ochorenia – hypertenzia, pacienti po infarkte myokardu, pacienti po kardiálnych operáciách, iné ochorenia s psychosomatickou zložkou

  check
  Preventívne programy

  individuálne, skupinové (syndróm vyhorenia, zvládanie stresu, psychohygiena)

  check
  Tréningové a sebarozvojové programy

  pre zdravú populáciu (sebapoznanie, sebaregulácia, rozvoj manažérskych a komunikačných zručností, zvýšenie osobnej efektivity a motivácie)

  check
  Nácvik relaxačných a prelaďovacích techník

  využiteľných v reálnych životných situáciách (cieľom je zníženie napätia, uvoľnenie, redukcia únavy, regulácia emócií, prerámovanie myslenia)

  pozrite sa na

  Vybavenie ordinácie

  vybava-ordinace vybava-ordinace

  Cenník poskytovaných služieb

  Psychodiagnostické vyšetrenie parciálne

  50min / 50Eur

  Preventívne psychologické vyšetrenie

  120min / 120Eur

  Osobná spätná väzba klientovi

  50min / 50Eur

  Nález z vyšetrenia maximálne na 1 stranu

  50Eur

  Psychologická intervencia individuálna

  50min / 50Eur

  Psychoterapia individuálna

  50min / 50Eur

  Psychologické poradenstvo

  50min / 50Eur

  Relaxačná psychoterapia

  50min / 50Eur

  Psychoterapia skupinová (cena pre 1 osobu)

  50min / 10Eur

  *) Počet osôb v skupine 5 (min.) – 10 (max.)

  **) Storno poplatok 10 eur (za nedostavenie sa bez predchádzajúceho odhlásenia min. 24hod. vopred)

  Náš personál

  personal-ico

  Mgr. Pavla Mizerová

  fyzioterapeut

  pavla.mizerova69@gmail.com

  +421 905 810 802

  personal-ico

  PhDr. Pavla Nôtová, PhD.

  klinický psychológ

  pavla.notova@gmail.com

  0903 80 88 99

  icon

  Bajkalská 18/A

  -1. poschodie

  Bratislava – Ružinov

  821 08

  MAPA